Janne Vängmansällskapet

Skylten som visar att du kommit till Janne Vängmans levnadsort.
Janne Vängmansällskapet är ett litterärt sällskap som 1978 bildades i Risnäs, (ungefär 2,5 mil utanför Härnösand Länk till annan webbplats.). Sällskapet har till syfte att bevara och vidareutveckla insikten om de såväl litterära som kulturhistoriska värden som finns i Johan Rudolf Sundströms författarskap om skogs- torparen Janne Vängman. I anknytning härtill syftar sällskapet till att fördjupa insikten om det kulturella arv av allvar och humor som speglas i detta författarskap och som är en bild av folkets liv denna tid i gränstrakterna Ångermanland-Medelpad. Sällskapet vill därtill i vida kretsar sprida kännedom om denna bygd och den natur och de kulturvärden som här finns.

Sällskapet verkar genom ett brett utbud av arrangemang samt genom de årsböcker som ges ut vart annat år. Sällskapet har förvärvat ett skogstorp i Janne Vängmans hemby i Risnäs. Torpet är upprustat, en friluftscen har anlagts, torpladugården restaurerad samt en smedja är anlagd. Sällskapet har förutom detta också uppfört ett J.R Sundström museum där man kan hittamånga olika föremål med anknytning till såväl Vängman som Sundström. Torpet är öppet för besök under Juli månad, se även vad som händer där i sommar. Sällskapet har med tiden bara vuxit och har idag ca 800 medlemmar spridda över hela vårat land.Klicka här för att se hur styrelsen är sammansatt.

Janne Vängman sällskapet | Brunne 768  871 92 Härnösand | Kontakta oss