J.R Sundström priset 1999-1992

1999 - Stigsjökören

1999 års J.R Sundströmpris gick till Stigsjö Kyrko- och hembygdskör. Janne Vängman-sällskapets styrelse betonar i sin motivering, att kören har blivit en värdefull tillgång i ortens kulturella liv. Kören har haft kraft att förnya sin repertoar och med sin vitala framtoning har den lyckats bredda intresset för körsång i såväl religiösa som profana sammanhang.

1998 - Nils Lundmark

1998 gick prischecken till fågelkännaren och naturvännen Nils Lundmark i Sundsvall. Han har själv satt ut 2000 holkar, och hans insatser för utrotningshotade och skadade djur är ett föredöme för alla som är intresserade av vildmarkens mångfald.

1997 - Börje Sehlin

1997 tilldelades priset läraren och skolledaren Börje Sehlin i Nordingrå för hans mångåriga dokumentation av hembygdens natur och kultur. Genom att bl.a. skapa spännande och lustfyllda frilufts- arrangemang har Börje Sehlin också fått ungdomen att känna för sin historia och tro på bygdens framtid.

1996 - Lars Guvå

1996 fick Lars Guvå priset för sina banbrytande insatser för länets turistliv. Den breda dokumentation i både ord och bild som Lars Guvå genomfört beträffande Väster- norrlands historia, natur, kultur och näringsliv torde sakna motstycke, ansåg styrelsen.

1995 - Gösta Sundin

1995 gick priset till träskulptören Gösta Sundin i Borgsjö, som med stor yrkesskicklighet lyckats återskapa miljöer som i det närmaste är försvunna ur det svenska samhället. Hans utställningslokal i Borgsjö är idag ett populärt turistmål.

1994 - Lars-Ola Norén

1994 belönades Lars Ola Norén, Viksjö för sin dokumentation av finnbebyggelsens uppkomst och utbredning i bl.a. Viksjö finnmark. Genom boken Svedjerök har han ökat intresset för bygdens historia och förfädernas kamp och levnadsvillkor.

1993 - Rune Göransson

1993 fick Rune Göransson priset för sina enastående insatser som lokal revypappa. Han skrev, regisserade, producerade och agerade i över 50-talet Härnösandsrevyn, många av hans texter användes också på riksplanet.

1992 - Jona Jonsson

1992 gick priset till Jona Jonsson, Indal, eldsjälen bakom Gudmundstjärn, för att han "med till besattget gränsade entusiasm" lyckats hålla liv i tradi-tionerna från självhus- hållets dagar och på ett berömvärt sätt förenat folkkultur och turism.

Janne Vängman sällskapet | Brunne 768  871 92 Härnösand | Kontakta oss