J.R Sundström priset 1991-1984

1991 - Eric Rönnlund

1991 belönades Eric Rönnlund för ett djupt engagemang och livslånga insatser på folkmusikens område. Han har varit en länk mellan gågna tiders och dagens spelmän, och han har väglett många till kvalitetstänkande inom spelmansmusiken.

1990 - Nils-Eric "Nicke" Sjödin

1990 uppmärksammades läraren och författaren Nils Eric "Nicke" Sjödin från Junsele för att han bevarat sin hembygds dialekt i dikter av underfundig klarsyn. Han prisades också för värdefulla insatser inom amatörteatern.

1989 - Olle Parkman

1989 gick priset till musikläraren och musikern Olle Parkman. Genom sitt musik - främst på tvärflöjt - och sina övriga insatser inom ortens musikliv och körverksamhet har han varit en inspirationskälla för många andra musikintresserade, ansåg styrelsen.

1988 - Mona Strömberg

1988 gick priset till Mona Strömberg (Kjellgren) för hennes arbete inom Murbergsgillet, där hon lyckats förena forskning och tillämpning inom folkdansområdet och därigenom vidgat folkdansbegreppet till en samklang av kulturyttringar.

1987 - Eric Sjödin

1987 belönades husdjurskonsulenten Erik Sjödin för ett självständigt och jordnära författarskap och för sitt oförtröttliga arbete för att sprida kunskap om får- och getskötselns möjligheter i Sverige och utomlands.

1986 - Sigge Sjödin

1986 gick priset till släkt- och hembygdsforskaren Sigge Sjödin för hans ambitiösa dokumentation av människor och folkliv i Stigsjö församling. I boken Stigsjöbor har han kartlagt varje innevånare från 1500-talet till 1825.

1985 - Kerstin Gjerswold

1985 fick Kjerstin Gjersvold priset för sin mångåriga verksamhet som vissångerska. Med sin strävan efter kvalitet har hon bidragit till att hålla det litterära kulturarvet levande, betonade styrelsen i sin motivering.

1984 - Margareta Grafström

1984 belönades Margareta Grafström för sitt entusiastiska arbete inom hembygdsrörelsen och för sin utförliga dokumentation av ångermanländska hantverkstraditioner, bl.a. linhanteringen.

Janne Vängman sällskapet | Brunne 768  871 92 Härnösand | Kontakta oss