J.R Sundström priset

1982 fick Janne Vängmansällskapet Härnösands kommuns kulturpris för sin strävan att lyfta fram J R Sundströms författarskap och slå vakt om det folkliga kulturlivet i Stigsjöbygden. Sällskapet beslöt att lägga prissumman som grundplåt till ett eget kulturstipendium, J R Sundströmpriset. Tanken var att uppmuntra kulturellt arbete, som ligger i linje med sällskapets verksamhet.

Sällskapet har därefter varje år tillfört fonden ytterligare medel för att öka avkastningen, och stipendiumsumman har successivt ökat från 1000 kronor de första åren till 3000 kronor idag.

Här är de som tilldelats J R Sundströmpriset de senaste åren:

2000 - Ola & Giggi Engström

År 2000 tilldelades J.R. Sundström-priset Ola Engström & Giggi Engström för deras betydelsefulla insatser inom turism- och hembyggdsrörelsen i Viksjö.

Janne Vängman sällskapet | Brunne 768  871 92 Härnösand | Kontakta oss